Obchodní podmínky
Obchodní podmínky a vznik smlouvy mezi prodejcem a nakupujícím

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste navštívili náš e-shop. Seznamte se, prosím, s podmínkami prodeje.

1.
Prodejcem na
www.kupendo.cz je:
Monika Opacká
IČ 06782582
DIČ CZ7751254951
Evidována v Živnostenském rejstříku Městského úřadu Třinec.
Sídlo Komorní Lhotka 396, 73953
e-mail info@kupendo.cz
telefonní číslo +420 728913396
Prodejce je současně provozovatelem e-shopu.

Na výše uvedené adrese není sklad zboží. E-shop neprovozuje kamennou prodejnu.

2.
Předmětem prodeje je zboží, vystavené na
www.kupendo.cz. Jedná se o dárkové i užitné předměty, polotovary a materiál pro výrobu dárkových předmětů.

3.
Cena uvedená u zboží je cena včetně DPH, bez poplatků za dopravné a další služby, které budou připočítány samostatně. Platná je cena v okamžiku prvního kroku uzavření kupní smlouvy /závazná objednávka zboží nakupujícím/. Pokud dojde ke změně ceny po tomto kroku, je prodávající povinen s nakupujícím tuto změnu projednat a odsouhlasit. Následně může být kupní smlouva uzavřena.

4.
Způsob doručení objednaného zboží: Českou poštou

Produkty České pošty:

Balík Do ruky (DR)  - doručení balíku přímo do rukou adresáta na určenou adresu a to již následující pracovní den po podání. Česká pošta Vás informuje prostřednictvím sms nebo e-mailem již v den podání. Pohyb balíku můžete sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty. V případě, že nebudete zastižení, bude pro vás balík připraven k vyzvednutí na Vaší ukládací poště. Zároveň můžete využít webovou aplikaci Změna doručení Online a změnit si čas a termín doručení.

Balík Na poštu  (NP) - doručení balíku na vybranou poštu následující pracovní den po podání. Nemusíte být v určitý čas na určitém místě - balík si vyzvednete na Vámi vybrané poště v čase, který se Vám nejvíce hodí. Česká pošta Vás informuje prostřednictvím sms nebo e-mailem již v den podání a zároveň ve chvíli uložení balíku na poště. Pohyb balíku můžete sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty.

Balík Do balíkovny (NB) - vyzvednutí balíku v sítí Balíkoven s rychlejším odbavením a možnosti platby kartou. Cenově nejdostupnější alternativa dodání zboží z e-shopu. Jedná se o rychlé a jednoduché vyzvednutí balíku na specializovaných přepážkách Balíkovna. Stačí zvolit službu na vyvolávacím systému a následně budete v co nejkratší době vyzváni k přepážce. Pro vyzvednutí stačí sdělit pouze jméno a kód zásilky, který zákazník obdrží v zaslánem avízu. Vždy je možné platit kartou.

5.

Způsoby platby objednaného zboží:
a/ dobírkou při vyzvednutí objednaného zboží .
b/ platba předem platebním příkazem na účet prodejce:
2501401127,  kód banky 2010. POZOR - platbu převodem proveďte až po zaslání pokynu od nás - ověřujeme, zda je všechno zboží skladem a bez poškození, pošleme Vám zprávu a platební pokyny včetně variabilního symbolu.
c/ v hotovosti při osobním převzetí  nelze platit, nepoužívám  EET. Je možná platba pouze předem, platebním převodem.

6.
Kupní smlouva mezi prodávajícím a nakupujícím je uzavřena v okamžiku, kdy nakupující závazně objedná zboží potvrzením objednávky. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající písemně /e-mailem/ potvrdí příjem objednávky. V případě, že je zboží vyprodáno, kupující je o tomto stavu informován prodávajícím a má možnost rozhodnout se o odstoupení od kupní smlouvy, nebo její změně objednáním jiného zboží.Prodávající dodává zboží v množství, které je aktuálně dostupné, pokud množství objednaného zboží není skladem, je o tom nakupující informován a po vzájemné konzultaci je objednávka potvrzena a vyřizována.

7.
Zboží se stává vlastnictvím nakupujícího v okamžiku zaplacení úhrady za toto zboží. Zboží je nakupujícímu odesíláno na dobírku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy včetně. V případě platby předem - platebním příkazem, je zboží  odesíláno nakupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne připsání úhrady za zboží na účet prodávajícího. Platbu předem musí nakupující uhradit do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. Pokud nebude úhrada za zboží připsána na účet prodávajícího do 7 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, bude zboží vráceno na sklad a objednávka nebude vyřizována. Prodávající se zavazuje zbytečně neprodlužovat dobu odeslání zásilky, případné mimořádné události bude vždy konzultovat s nakupujícím. Způsoby dopravy jsou uvedeny v Ceníku za dopravu.

8.
Nakupující může v době do 14 dnů od převzetí zboží včetně odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Zboží zašle zapsanou nebo obyčejnou zásilkou prodejci, případně předá po vzájemné domluvě osobně. Zboží, zaslané na dobírku, nebude prodejcem převzato. Je vhodné poslat zpět jako zapsanou zásilku, na kterou lze uplatnit reklamaci.
Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, neznehodnocené a pro přepravu zabalené tak, aby nedošlo ke škodě při přepravě vráceného zboží k prodejci. V případě, že zboží bude vráceno použité, poškozené, znehodnocené, nebo pro přepravu zabaleno tak, že bude prodejci vráceno poškozené, nebude nakupujícímu vrácena částka, za zboží již uhrazená. Nakupující vrací zboží na vlastní náklady.

9. 
Je vhodné, aby kupující při převzetí zásilky od doručovatele zjistil, zda není poškozen obal, zda obsah je v předpokládaném stavu /nic v zásilce nehrká, nejeví známky polámání a pod./. Zásilku, která jeví známky poškození, od doručovatele nepřebere, nepodepíše převzetí a dohodne s doručovatelem další postup. Ihned o situaci e-mailem informuje prodejce. Je vhodné, aby kupující ihned po převzetí zásilky zkontroloval její úplnost, shodnost s dodacím listem nebo fakturou, prohlédl zboží či expirační doby na něm uvedené. Reklamace dodaného zboží je prvotně uplatňována e-mailem na adrese info@kupendo.cz
co nejdříve po zjištění závady. Po dohodě s prodejcem je buď nutno poslat zpět celou zásilku /v případě, že schází výrobek je nutno zásilku převážit/, v ostatních případech dle vzájemné domluvy. Reklamace je vždy vyřízena do 30 dnů ode dne převzetí zboží k reklamačnímu řízení. V případě oprávněné reklamace je nakupujícímu vrácena částka za reklamované zboží, případně je mu zaslané nezávadné stejné zboží, případně po vzájemné domluvě zboží jiné. Při oprávněné reklamaci může nakupující požádat o vyúčtování nákladů, vzniklých se zasláním zboží na reklamaci. Zboží je nutno vrátit nejlevnějším možným způsobem, dražší doprava nebude uhrazena.
Upozornění - předměty určené k dekoraci či dalšímu zpracování jsou  vyrobeny  z přírodních materiálů.  Rozdílné barevné tónování dřeva, letokruhy , suky či kresba dřeva a drobné nedostatky vzniklé při výrobě, nejsou brány jako vady a důvod k reklamaci. Právě naopak, v nedokonalosti dřeva je jeho dokonalost. V případě, že Vám tyto vlastnosti dřeva nevyhovují, doporučujeme zvolit jiný materiál. Těchto skutečnosti si je nakupující vědom.

10.
Záruční doba pro předměty dlouhodobé spotřeby je 2 roky od převzetí zboží, zboží však nesmí být upravováno, dekorováno, mechanicky poškozeno, skladováno či opracováno tak, že dojde ke kvalitativním změnám zboží. Záruční doba pro předměty s uvedenou expirací je do doby expirace. Zboží je prodávajícím odesíláno tak, aby jej bylo možno do doby expirace běžným používáním spotřebovat.

11.
Využitím nákupu v e-shopu www.kupendo.cz nevzniká nárok na kompenzaci případných škod, vzniklých použitím této služby.

12.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

 

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím těchto internetových stránek (dále jen „web“) poskytnout. Před vyplněním jakýchkoli informací v rámci tohoto webu si zásady ochrany osobních údajů pečlivě prostudujte. Tato stránka je určena pro obyvatele České republiky.

Váš souhlas

Užíváním této stránky souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů na webu. Pokud jejím prostřednictvím poskytnete jakékoli informace, v plném rozsahu souhlasíte s jejich získáním, sbíráním, použitím, sdělováním a dalšími způsoby zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platným právním řádem ČR.

Informace, které poskytujete

V některých oblastech tohoto webu můžete být požádáni o vložení osobně identifikovatelných informací, abyste mohli využívat určitých výhod (například zasílání aktualit, e-obchod) nebo se účastnit nejrůznějších akcí (např. soutěží a jiných propagačních akcí). Budete informováni o tom, které údaje jsou povinné a které ne.

Pasivní sběr informací

V průběhu Vašeho pohybu po těchto stránkách mohou být pasivně (tj. bez Vašeho aktivního sdělení těchto informací) shromažďovány určité anonymní informace pomocí různých technologií, jako jsou cookies, internetové příznaky nebo webové návěsti, a sběru navigačních dat (soubory logů, serverové logy, clickstream). Některé z těchto anonymních informací, např. URL webové stránky, ze které jste právě přišli, adresa podle internetového protokolu (IP adresa) a verze prohlížeče, který Váš počítač právě používá, jsou na naše webové stránky automaticky odesílány Vaším internetovým prohlížečem. Tyto stránky mohou shromažďovat anonymní informace z Vašeho počítače i prostřednictvím cookies a internetových značek nebo webových návěstí. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby Vás informoval o odeslání cookie, nebo aby cookies kompletně odmítal, ale některé vlastnosti těchto stránek nemusí bez cookies fungovat.

Tyto stránky mohou takové pasivně shromážděné informace využívat a kombinovat pro poskytování lepších služeb návštěvníkům stránek, pro přizpůsobení těchto stránek podle Vašich preferencí,
k vytváření a analýze statistik a trendů a k další správě a vylepšení stránek. Více informací o cookies
a dalších výše uvedených pasivních metodách sledování najdete na dalších řádcích.

„Cookie“ je informace, kterou internetové stránky odesílají do Vašeho prohlížeče a pomocí níž si pamatují informace o Vás a Vašich preferencích.

„Relační“ cookies jsou dočasné informace, které se vymažou, jakmile vystoupíte ze svého prohlížeče nebo počítač vypnete. Relační cookies se používají ke zlepšení navigace na internetových stránkách,
k zablokování přístupu k určitým informacím pro uživatele, kteří by k nim přístup mít neměli (stránka si „pamatuje“ předchozí zadání zákaznického čísla, spotřeby apod., které nevyhovovalo požadovaným parametrům) a na shromažďování agregovaných statistických informací.

„Permanentní“ cookies jsou informace trvalého rázu, které zůstanou uloženy na pevném disku Vašeho počítače, dokud je nevymažete. Permanentní cookies uchovávají ve Vašem počítači informace pro mnoho účelů, jako je např. vyhledávání jistých informací, které byly poskytnuty dříve (např. hesla), určování témat, která návštěvníci webových stránek preferují, a úprava webové stránky na základě těchto preferencí. Permanentní cookies, které tento web umístí do Vašeho počítače, mohou obsahovat osobně identifikovatelné informace, ale pouze v případě, že jste se zaregistrovali, nebo jiným způsobem souhlasili se shromažďováním osobně identifikovatelných informací poskytnutých prostřednictvím tohoto webu. V jiných případech server naší stránky zaregistruje pouze skutečnost, že se na stránku znovu připojil neidentifikovaný návštěvník s Vaší cookie.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby cookies akceptoval, aby cookies odmítal, nebo aby Vás upozornil pokaždé, když se nabízí možnost uložení cookie, tak abyste se mohli rozhodnout, zda ji povolíte, nebo zakážete. Další informace o cookies najdete v nápovědě svého webového prohlížeče.

Internetová stránka může používat adresy internetového protokolu (IP). IP adresa je číslo, které Vašemu počítači přiřadil Váš poskytovatel internetového připojení, abyste se mohli připojit na internet, a obvykle se považuje za informaci, podle níž nelze konkrétní osobu identifikovat, protože ve většině případů je adresa IP dynamická (mění se při každém připojení na internet), a nikoli statická (unikátní pro počítač konkrétního uživatele). Adresu IP lze využít pro diagnostikování problémů na našem serveru, k podávání výkazů agregovaných informací, stanovení nejrychlejší cesty, kterou se Váš počítač může na naše stránky připojit, a ke správě a zdokonalování našich stránek.

„Internetové příznaky“ (rovněž nazývané jednopixelové GIF, jasné GIF, neviditelné GIF a GIF 1:1) jsou menší než cookies a sdělují serveru internetových stránek takové údaje, jako je adresa IP a typ prohlížeče, kterým disponuje návštěvníkův počítač. Příznaky jsou jak v online reklamách, které přivádějí návštěvníky na tuto adresu, tak i na různých stránkách této adresy. Příznaky ukazují, kolikrát byla stránka otevřena a jaké informace byly požadovány.

„Navigační data“ („soubory logů“, „serverové logy“ a data o výběru jednotlivých možností
– tzv. „clickstream“) se používají k řízení systému, ke zlepšení obsahu stránek, pro průzkum trhu
a sdělování informací návštěvníkům.

Využívání a sdělování informací

Pokud není stanoveno jinak, můžeme informace získané prostřednictvím tohoto webu používat
k vylepšení jeho obsahu, k přizpůsobení obsahu Vašim preferencím, abychom Vám sdělovali informace (v případě, že si to vyžádáte), pro naše marketingové a výzkumné účely i pro další stanovené účely. Navíc můžeme plně využít jakékoli informace získané prostřednictvím tohoto webu, které nemají osobně identifikovatelnou podobu.

Pokud tomuto webu poskytnete osobně identifikovatelné informace, můžeme tyto informace spojovat
s dalšími aktivně shromažďovanými informacemi, pokud pro získávání těchto informací nestanovíme jiné podmínky. Osobně identifikovatelné informace, které poskytnete prostřednictvím těchto stránek, nebudeme sdělovat jiným firmám ani soukromým osobám, s výjimkou požadavků orgánů činných v trestním řízení, nebo v případě, že jsou tyto informace požadovány příslušnými orgány v souladu se zákonem.

Přístup, opravy a výmaz

Aby byly osobně identifikovatelné informace, které poskytujete prostřednictvím tohoto webu, přesné, aktuální a úplné, spojte se prosím s námi níže uvedeným způsobem a my podnikneme příslušné kroky k tomu, abychom tyto informace opravili, aktualizovali, nebo Vás zcela vymazali z našeho seznamu kontaktů.

Zabezpečení

Tento web uplatňuje přiměřená opatření k ochraně osobně identifikovatelných informací ve chvíli, kdy je odesíláte na naše stránky, a k ochraně těchto informací před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Měli byste mít ovšem na paměti, že žádný přenos prostřednictvím internetu není zcela bezpečný ani bezchybný. Zvláště e-maily odesílané z těchto stránek nebo na tyto stránky nemusí být bezpečné.

Odkazy na jiné webové stránky

Tento web může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, pro které tyto zásady ochrany soukromí neplatí. Doporučujeme Vám seznámit se se zásadami ochrany soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

Další ustanovení

Používání těchto stránek podléhá příslušným ustanovením právního řádu České republiky.

Jak se s námi spojit

Pokud máte jakékoli dotazy, návrhy nebo žádosti týkající se výše uvedených zásad ochrany osobních údajů nebo nakládání s informacemi na této stránce, případně s námi již nadále nechcete komunikovat a přejete si smazat některé informace, které o Vás můžeme uchovávat, napište nám prosím na adresu info@kupendo.cz

Změny v ochraně osobních údajů

Pokud dojde v zásadách ochrany osobních údajů k nějakým změnám, bude jejich opravené znění zveřejněno na této stránce. Seznamujte se s ní proto prosím pravidelně, zejména před tím, než poskytnete jakoukoli informaci osobního charakteru.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 1. dubna 2010